Ziare de neamt online dating


09-Sep-2017 23:45

Prelungirea termenului de împrumut prin e-mail este validă doar dacă aţi primit confirmarea din partea bibliotecarului (tot prin e-mail).

Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi o rezervă de timp suficientă astfel încât în cazul unei decizii negative să aveţi timp să returnaţi documentul la termen.

E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate; Acte necesare - cererea tip completată; - actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original; - certificatul de naștere al minorului, în copie și original; În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit: Acte necesare - cererea tip completată; - actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.

E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate); - copie act identitate titular certificat; - procura autentificată, în original și copie.

Nu se percep taxe pentru copiile pe care utilizatorii le fac cu propriile aparate foto.

ziare de neamt online dating-53

portsmouth nh dating

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, publicată în: Monitorul Oficial nr.

Ce trebuie să fac dacă îmi pierd permisul de bibliotecă ?Bitte klicken Sie auf den "Kippschalter", um Flash für Ihren Browser zu aktivieren.… continue reading »


Read more